Mozaik Sanatı: Bölüm 9

OPUS ALEXANDRİNUM

Mısır’da, Helenistik etkilerle, İskenderiye’den iki ayrı cereyan ortaya çıkmıştır. Birincisi doğuya yönelerek Suriye sahilleri boyunca Anadolu, adalardan Bizans’a intikal ediyordu. İkincisi ise, Yunanistan’a ve Roma’ya yayılıp, Roma’dan bütün imparatorluğa yayılmıştır. Opus Alexandrinum, İskenderiye’den çıktığı için bu ismi alır, yoksa Alexandr Severius’un isminden değildir.

Bu üslupta, iki cins porfir kullanılıyordu, Mısır’ın erguvani mor renkli, marmor porphyreticum ve yeşil renkte, yanlış olarak gösterilen yılan taşı, Lokonya’daki, Kokreae taş ocaklarından gelen marmor lacedaemonium. Bunlar, tamamlayıcı renklerin aksiliğini karşılaştırıyor. Bu şekil döşemeyle, doğudaki taş ocaklarından getirilen hammaddenin işlenmesi, ancak zenginlerin dikkatini ve zevkini çekebiliyordu . Dünyada mozaik sanatı ve çok daha fazlası arkhedergisi.com.tr’de!

Zea'da (Pire) bulunan Gorgone Medusa, opus tessellatum'un zemin mozaiği. MS 2. yüzyılda.

Zea’da (Pire) bulunan Gorgone Medusa, opus tessellatum’un zemin mozaiği. MS 2. yüzyılda.

OPUS TESSELLATUM

Opus Tessellatum,bir nevi mermer parçalarının meydana getirdiği kaplamanın,kireç harcı ile döşemesinden doğmuştur.Opus Tessellatum, en basit anlamda,özellikleri azaltılmış toplama sistemidir. Dikdörtgen biçimli küplerden geometrik figürler işlenirdi.Renk çeşidi az olup, siyah ve beyaz başlıca renklerdir. Diğerleri ise, kırmızı sarı ve zeytuni renklerdir.

Tesseraların büyüklüğü ve biçimleri, aşağı yukarı aynıdır.Erken döşemelerde, çok fazla geometrik motiflerde kullanılmıştır.Sonradan tesserralar küçülmüş,0,7 cm.’lik ve iyi kesilmiştir.Fakat, imparatorluk devrinde,ölçü 1 cm.’ye kadar büyümüştür.Kalite düşmüş ve böylece Antonin devrinde tessellatum ve vermiculatum arasında bir fark kalmamıştır. Augustus devrinde, Gauckler’e göre tessellatum döşemeler, yalnızca önemli bölümlerinde kullanılıyordu.

Bu sınıflanma, Pompei döşemeleriyle kuvvetlenmeyip, tessellatumdaki geometrik örnekler, opus sectile geleneğinden çıkarılmış gibi görünmektedir.Onların esas karakteri, bu farzı mümkün kılmaktadır.Roma mozaik yapıcılarının sevdiği bütün örnekler, tessellatumdan önce sectile’de kullanıldığına dair yeter derecede kanaat vardır .

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir