Kategori: Anadolu Arkeolojisi

Olumun Tarih Oncesi

Anadolu’da Ölümün Tarih Öncesi Bölüm 3

Anadolu’da Ölümün Tarih Öncesi Ölüm ve Din Aslında, ölüm, ölü gömme ve din olgularını birbirinden ayırmak da pek kolay değildir. Ancak burada...

Olumun Tarih Oncesi

Anadolu’da Ölümün Tarih Öncesi Bölüm 2

Anadolu’da Ölümün Tarih Öncesi Ölümün Anlamı Etnolojik ya da antropolojik incelemeler ölüm olgusunu üç bölümde ele almakta ve ölüm öncesi, ölüm...

Olumun Tarih Oncesi

Anadolu’da Ölümün Tarih Öncesi Bölüm 1

Anadolu’da Ölümün Tarih Öncesi Ölümün Anlamı Ansiklopedi ya da sözlüklerde “Bir insan, bir hayvan veya bir bitkide yaşamın tam ve kesin olarak...

Hatti Uygarlığı

Hatti Uygarlığı

Fotoğraf: Evreni simgeleyen dinsel sancak (Güneş Kursu) Alacahöyük MÖ 2100-2000, Hatti sanatı ürünü Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Anadolu...

Cam Üretimi ve Ticaretinin Tarihçesi: Bölüm 2

Cam Üretimi ve Ticaretinin Tarihçesi: Bölüm 2

Fotoğraf: Altın Sandviç tekniğinde tabak parçası, 4. yüzyıl, New York The Metropolitan Museum of Art Erken dönemlerden itibaren başlayan cam üretimi Orta...

Antik Mısırda Cam Üretimi

Cam Üretimi ve Ticaretinin Tarihçesi: Bölüm 1

Fotoğraf: Antik Mısırda Cam Üretimi Cam, çeşitli renklerde, saydam ya da yarı saydam halde olan ve oldukça yüksek ısılarda biçimlendirilen bir maddedir....

Hititlerden Bizans’a Salgın Hastalıklar

Hititlerden Bizans’a Salgın Hastalıklar

Günümüzde de olduğu gibi salgın hastalıklar tarihin hemen her döneminde etkili olmuştur. Salgın hastalıkların sosyal, ekonomik, siyasi ve dini pek çok...

Hititler Tıp

Hititler’de Tıp

Fotoğraf: Hitit Kralı II. Murşili’nin veba tableti Hititler Dönemi’nde Anadolu’da tıp ve sağlık alanındaki faaliyetlerle bilgi edinebileceğimiz...

Anadolu Selçuklularında Ölümle İlgili Adetler ve Mezar Taşları Bölüm 6

Anadolu Selçuklularında Ölümle İlgili Adetler ve Mezar Taşları: Bölüm 6

Karadeniz’in kuzeyindeki geniş bozkırlardan, doğuda Moğolistan’a kadar uzanan geniş arazide yer alan binlerce taş heykel ve balbal, Türk tarihinin Eski Çağ...

Anadolu Selçuklularında Ölümle İlgili Adetler ve Mezar Taşları: Bölüm 5

Anadolu Selçuklularında Ölümle İlgili Adetler ve Mezar Taşları: Bölüm 5

Erken Dönem Türk Sanatı’nda mezar taşı dikme geleneği çok eski kültür katlarına kadar inmektedir. Göktürk Devleti’nde mezar taşı dikme geleneği ölen...