Jeanne d’Arc Bölüm 2

Askerlerine hiçbir dünyevi kazanç vaat etmeyen Jeanne d’Arc neden Fransız askerleri tarafından takip edildi? Bu belki de onun başarılarından bile daha çok merak ediliyor olabilir. Bir İngiliz burjuva günlük yazarının yazdıklarına göre, İngiliz askerlerinin Jeanne d’Arc’dan “kanlı bir kötü kız” olarak bahsettiği bilinirken ve bir kadının orduyu yönetmesi apaçık bir sapkınlık olarak gösterilirken birlikleri yine de Jeanne d’Arc’i geç Orta Çağ liderlerinden hiçbirine benzemeyen bir sadakatle izledi. Onun “mucizelerinin” belki de etkileyici yanı ve kutsallığının kanıtı bekâretiydi. Askerleri onun yanındayken cinsel bir uyarılma hissetmemişti. On beşinci yüzyıl, Orta Çağın sonunda onun manevi ve mistik deneyimleriyle “Avrupa’nın umudu” olan bir değişim çağıydı.

Ancak yurtseverlik hareketinin genişlemesi ile çıkarları zarar görecek olan Fransız feodaller Jeanne d’Arc’ ı engelleme çalışmalarına başladılar. Sonunda Paris’teki saldırı da Burgonya dükünün eline geçmesi ve on bin liraya İngilizlere satılmasına neden oldular.

 Bu noktada şu sorular akla geliyor? Peki, onu kurtarma girişiminde bulunuldu mu? Bir savaş esiri olmasından dolayı fidye için müzakereler başlatıldı mı?   Cevap: hiçbir şey yapmadılar.  Sadece Embrum’dan bir başpiskopos VII. Charles’a Jeanne d’Arc in kurtarılması için bir mektup gönderdi.

“Jeanne d’Arc’nin hayatının fidyesi için ben sana ne para ne de para vermeyi teklif ederim ama ödülün miktarı ne kadar büyük olursa en utanç verici nankörlüğün silinmez utancından o kadar incinmezsin.”

Ancak VII.Charles ona sadık kalbiyle bağlı olan ve ölümü beklerken bile ondan “dünyanın en soylu Hıristiyan’ı” diyerek bahseden bakirenin kaderi için hiçbir şey yapmadı.

Sanattan insana, kültürden tıbba dair her şey Arkhe Arkeoloji Dergisi‘nde!

Sonunda Jeanne d’Arc ‘a karşı 70 aleyhte suçlama yaptılar. Onu cadı, büyücü ve sahte peygamber olmakla suçladılar. Ancak mahkemeye göre onun en büyük sapkınlığı Katolik kilisesinin otoritesine boyun eğmemiş olmasıydı.  Zaten yaşanan bütün cadılık ve yakılma davalarının esas nedeni kilisenin kendi otoritesini kabul ettirme çabasıydı.  Ancak Jeanne d’Arc kendini kiliseye adamış olsa da tanrıdan aldığı emirleri asla ihlal etmeyeceğini söyleyerek suçlamaları reddetti. Bu nedenle de yakılarak öldürülme cezasına çarptırıldı. Ancak son anda tamamen kiliseye teslim olduğunu söyleyen Jeanne d’Arc tüm suçlamaları kabul ettiğini belirten belgeyi imzaladı ve ömür boyu hapis cezası aldı.  Kilise tarafından kabul görmesini sağlayacak ilk şart ise kadın kıyafetleri giymesiydi. Bir süre bu şartı yerine getiren Jeanne d’Arc tanrının kendisine ihanet ettiği için iğrenç bir varlık olduğunu söylediğini sesler duyarak, kiliseye vermiş olduğu bütün vaatlerden vazgeçti.  Tekrar suçlu ilan edilerek 30 Mayıs 1431 de Rouen pazarında yakıldı. Külleri Seine nehrine atılan Jeanne d’Arc öldürüldüğünde henüz 19 yaşında idi.

1 Yorum

  1. Bakınız: Jeanne d’Arc Bölüm 3 - Arkhe Dergisi

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir