All posts tagged "Roma İmparatorluğu"

 • Erken Orta Çağ Avrupası’nda Bizans Etkileri

  Fotoğraf: Theoderik’in sarayının tasviri, Sant’ Apollinare Nuovo Bazilikası. Arkhe Dergisi Sayı 5’te sizlerle… Erken Hristiyanlık Dönemi’nde Roma İmparatorluğu’nun iki yarısı ortak kültürel öğelerin etkisi altında...

 • Samothrake (Semadirek) Misterleri

  Fotoğraf: Louvre Müzesi’nde Bulunan Samothrake Heykeli Arkhe Dergisi Sayı 13’te sizlerle… “Kutsal olan bir güçle gerçekleştirilen deneyim sonucunda insanda anlık bir değişiklik yaratmayı amaçlayan gönüllü,...

 • Eski Romalı Yazarların Gözünden Gladyatör Dövüşleri

  Fotoğraf: Kibyra (Burdur-Gölhisar) antik kentinden ele geçmiş MS 3. yüzyıla tarihlenen gladyatör frizi. Frizde provocator sınıfı gladyatörlerin mücadelesi resmedilmiştir. Soldan başlayarak; ilk sahnede yakın dövüş,...

 • Mezar Buluntusu Olarak Sikke

  Fotoğraf: Charon ve Psyche Arkhe Dergisi Sayı 11’de sizlerle… Ölü gömme adetleri içerisinde sikke ya da sikkelerin mezar içindeki konumu, buluntu şekilleri; hangi sikkelerin ne...

 • Serapis Kültü

    Fotoğraf: Serapis, İsis ve ortada Canopus betimi olan kireçtaşı stel – Hellenistik Dönem – Leiden Müzesi Arkhe Dergisi Sayı 13’te sizlerle… Bilindiği gibi, Mısır’da...

 • Bizans Uygarlığı’nda Toplumsal Sınıflar ve Mezarları

  Fotoğraf: Silivrikapı hipojesi kabartmaları-İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenirken Arkhe Dergisi Sayı 9’da sizlerle… 16. yüzyılda bir Alman tarihçi tarafından ortaya atılan Bizans tabirinin geniş anlamda kullanılmaya...

 • Arkhe Dergisi Sayı 5

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Bin Yıllık İhtişamın İzleri: Bizans (Doğu Roma) » Bizans Nedir? Bizans Kültürü ve Sanatının Anadolu’daki Etkileri Arş. Gör. Cahit...