All posts tagged "Kültür"

 • Mitra’dan Mithras’a

  Fotoğraf: Mitra ve boğa sahnesi – Louvre Müzesi Öncelikle Pers ve Helenistik tanrı Mitra’yı Roma gizem dininin tanrısı Mithras’tan ayırmak büyük bir önem arz etmektedir....

 • İmparator I. Claudius’un Lykia Eyalet Sikkeleri

  Fotoğraf: I. Claudius, MS 43, AR Drahmi (denarius), 19 mm., 3.30g. arka yüzde Lykia genelini ve tanrı Apollon’u sembolize eden Kithara. (Foto: Classical Numismatic Group,...

 • Hellenistik Devir Stratonikeia Yontuculuğu

  Fotoğraf: Stratonikeia’dan Isis başı. Yontuculuk sanatıyla ilişkisi dolaylı da olsa Stratonikeia kentinin kuruluş tarihine ve dönemin önemli olaylarına kısa bir göz atmanın yararlı olacağı inancındayız....

 • Antik Dünyada Bayramlar ve Festivaller

  İnanç olgusu yüzyıllardır insanlık tarihindeki en önemli unsurlardan biri olmuştur. Günlük yaşam, kültür, sanat, eğitim ve daha pek çok alanda inancın etkisi hemen her toplumda...

 • Antik Çağ’da Para

  Fotoğraf: Lydia Stater İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinde bugünkü anlamda paranın, dolayısıyla sikkenin olmadığı dönemlerde nasıl alışveriş veya ticaret yapıyorlardı? Bu soruyu MÖ 4. Yüzyılda...

 • Arkeolojik İskelet Kalıntılarının İncelenmesinin Tarihsel Gelişimi ve Biyoarkeolojinin Doğuşu

  Fotoğraf: İngiltere, Lincolnshire bölgesinden mezar Antropolojinin bir bilim olarak doğuşu, coğrafi keşifler ve koloniyalizmin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Avrupalıların 15. yüzyıldan itibaren yeni keşfedilen coğrafyalardaki hem...

 • Arkhe Dergisi Sayı 12

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Korsanlık » Antik Çağ’da Korsanlık » Hellenistik Çağ’a Kadar Hellen Dünyası’nda Korsanlık/ Haydutluk Doç. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK »...

 • Arkhe Dergisi Sayı 10

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Antik Dünyada Günlük Yaşamın İzleri » Eski Yunan ve Roma’da Ev Yaşamı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin ORANSAY » Yunan...

 • Arkhe Dergisi Sayı 9

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Ölüm ve Ritüel İnsanda Ölüm Bilincinin Oluşması ve Ölü Gömmenin Tarihi » Eski Mısır’da Öte Dünya İnancı ve Mumyalama...

 • Arkhe Dergisi Sayı 8

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Orta Çağ Avrupa’sında Sosyal Yaşam » Orta Çağ Manastır Düzeninin Rahibeler Üzerindeki Etkileri Pınar ÜLGEN » Geç Orta Çağ...