All posts tagged "Arkeoloji"

 • Arkhe Dergisi Sayı 12

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Korsanlık » Antik Çağ’da Korsanlık » Hellenistik Çağ’a Kadar Hellen Dünyası’nda Korsanlık/ Haydutluk Doç. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK »...

 • Arkhe Dergisi Sayı 11

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Antik Nümismatik » Antik Çağ’da Para » İmparator I. Claudius’un Lykia Eyalet Sikkeleri      Doç. Dr. Ahmet Tolga TEK » Hellenistik...

 • Arkhe Dergisi Sayı 10

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Antik Dünyada Günlük Yaşamın İzleri » Eski Yunan ve Roma’da Ev Yaşamı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin ORANSAY » Yunan...

 • Arkhe Dergisi Sayı 9

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Ölüm ve Ritüel İnsanda Ölüm Bilincinin Oluşması ve Ölü Gömmenin Tarihi » Eski Mısır’da Öte Dünya İnancı ve Mumyalama...

 • Arkhe Dergisi Sayı 8

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Orta Çağ Avrupa’sında Sosyal Yaşam » Orta Çağ Manastır Düzeninin Rahibeler Üzerindeki Etkileri Pınar ÜLGEN » Geç Orta Çağ...

 • Arkhe Dergisi Sayı 7

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   İnsan Biyoarkeolojisi » Doç. Dr. Handan ÜSTÜNDAĞ Arkeolojik İskelet Kalıntılarının İncelenmesinin Tarihsel Gelişimi ve Biyoarkeolojinin Doğuşu » Doç. Dr....

 • Arkhe Dergisi Sayı 6

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Orta Asya’dan Anadolu’ya Selçuklular » Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK » Selçuklu Dönemi Anadolu Kent...

 • Arkhe Dergisi Sayı 5

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Bin Yıllık İhtişamın İzleri: Bizans (Doğu Roma) » Bizans Nedir? Bizans Kültürü ve Sanatının Anadolu’daki Etkileri Arş. Gör. Cahit...

 • Arkhe Dergisi Sayı 4

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   Anadolu’da Heykel » Asia Metropolisi: Ephesos Heykelleri Dr. Maria AURENHAMMER » Metropolis’te Hellenistik ve Roma Dönemi Heykeltıraşlığı Doç. Dr....

 • Arkhe Dergisi Sayı 3

  Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi   » Divriği Kalesi Prof. Dr. Erdal ESER » Konya’nın Kilidi Gevale Kalesi Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI Yrd. Doç. Dr....