Doğu Asya’ya İlk Yerleşen İnsanların Genetik Yapısı

Doğu Asya'ya İlk Yerleşen İnsanların Genetik Yapısı

Fotoğraf: Toz haline getirilmiş antik kemikler, DNA bilimlerine analiz için bilim insanlarına. C: Xin Xu Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi:  Arkhe  Dergisi

Avrasya’nın doğu kesimleri günümüzde yaklaşık 2,3 milyar insana ev makinesinin ortalama yüzde 30’una tekabül ediyor. Modern insanın Doğu Asya’da 40.000; Güneydoğu Asya’da 60.000 yıldır var olduğu fosiller ve eserlerden destek alarak söylemek mümkün. Ancak cevaplanacak fazla soru var ve bu bölgelere ilk gelenler ile tarım reklâm yapım kesmi kim oluşturdu? Farklı gruplar, farklı popülasyonlar nelerdi? Antik DNA da bize, tam da bu sorulara cevap veren yardımcı oluyor. Binlerce yıl önce insanlığın genetik gelişimini yaşayarak çözerek Asya’daki genişleme ortaya.

Antik Genetik Sentezi

Melinda A. Yang, 2016 yılında, Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü’nde Dr. Qiaomei Fu’nun Moleküler Paleontoloji Laboratuvarı’nda göre almaya başladı. Görevi ise; Doğu Asya’daki insanların tarihini gün yüzüne çıkarmak.

Doğu Asya'ya İlk Yerleşen İnsanların Genetik Yapısı

Fotoğraf: Eski kemiklerden ele geçen iyi korunmuş DNA, insanların Doğu Asya’ya nasıl yayıldığın süt ipuçları barındırıyor. C: Wei Gao, Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü

Laboratuvar, arkeoloji k yerleşmelerden örnek insan kalıntıları antik DNA’yı çıkarıp çözümledi ve ardından Dr. Fu ve Yang’ın, bugünkü insanı ile antik insanının DNA dizilimini genomik araçlarla hesaplamasıyla; Batı Pekin’deki paleoantropolojik yerleşmenin keşfedilen 40.000 Tianyuan Adamı’nın bacak kemiklerinden elde edilen DNA ortaya çıktı. Doğu Asya’da bulunan en eski modern insanın genetik dizilimi, günüzmüdeki Asyalı ve Yerli Amerikalıların ataları olduğunu belirtiyor. Farklı popülasyonlar farklı baskın gruplar yavaş yavaş karşımıza çıkıyor.

Doğu Asya'ya İlk Yerleşen İnsanların Genetik Yapısı

Fotoğraf: Günümüz Pekin’inden Tianyuan Adamı ve bugün Laos ve Malezya’dan Hòabìnhian insanları, bugünün Doğu Asyalılarından farklı iki çok eski soyu temsil ediyor. C: OpenStreetMap’e katkıda bulunanlar

DNA Yapısı ve Göç Bağlantısı

Bilim insanları, arkeolojik yerleşmelerde bulunan bitki kalıntılarını inceleyerek, insanların yaklaşık 10.000 yıl önce, Kuzey Çin’in Sarı bölgesinde Nehir bölgesinde, darıları evcilleştirdiklerini ispat ettiler. Onunla birlikte güney Çin’in Yangtze Nehri insanlar pirinci kullanılabilir hâle getirmişlerdi. Avrupa’da ki durumdan biraz daha farklı olarak, buradaki bitki evcilleştirmesi ortamında yapıldı. Geri yıl ayak bu süreç ve Doğu Asya’daki toplumlar 4.000 yıl kadar önce hanedanların yükselişi ile birlikte git daha da karmaşık hal aldı.

Bu durum beraberinde, pirinç ekiminin, Güneydoğu Asya toprakları da dahil olmak üzere güney bölgelere yayıldığını gösteriyordu. Pirinç yetiştiricilerinin Güney Çin’den güneye doğru yayılmasıyla, sadece tarım teknolojilerini değil aynı zamanda geneteik izlerini de Güneydoğu Asyalı popülasyonlarına tanıtmış oldular.

Sadece Güney bölgeleri ile küçük olmamakla birlite kuzeyde de benzer bir DNA tespiti yaşandı. Antik Sibirya avcı-toplayıcıları bugünkü Doğu Asyalılarla çok az çevirici, fakat Sibirya çiftçileri bugünün Doğu Asyalılarına yakın döndür DNA yönünden. Kuzey Çin’den gelen çiftçiler DNA’larını kuzeye taşıdığı ve avcı-toplayıcı soyun yaygınlaşması bir düşüşe yol açtığı da ispat edilmiş durumda.

Popülasyon Çeşitliliği

Genetik şifrelere bakıldığında, günümüz Doğu Asyalıları birbirinden pek de farklı değil ve farklı farklı gösterici olarak farklı kültürel olarak farklı farklı farklı DNA örnekleri için farklı kelime gösterecek. Araştırmacıların şaşırdığı nokta ise, Çin’deki farklı popülasyonların DNA’larının ne kadar farklı olduğu! Araştırmacılar, Çin’in gelişimi için önemli bir yer sayılan Sarı Nehir bölgesinde ortak bir DNA ortaya çıkardı ve bu DNA, güney kıyılarında bulunan Doğu Asya soyu ile farklılıklar gösteriliyor.

Doğu Asya'ya İlk Yerleşen İnsanların Genetik Yapısı

Fotoğraf: Yaklaşık 8.300 yıl önce Tayvan Boğazı’ndaki Liang adasında yaşamış, Güney soyuna sahip bir insan iskeleti. C: Hunglin Chiu, Antropoloji Enstitüsü

9.000 ila 8.500 yıl içinde, güney Çin kıyılarında ki insanların DNA’sının senteziğinde, Çin’in ortak bir mirası paylaştığı ispatlandı. Arkeolojileri ve morfolojileri Sarı Nehir çiftçilerinden farklı olmasından ötürü, bu kıyı insanlarının ilk tarımcı olan Doğu Asyalılarla bir ilişkisi olmayan bir soydan geldiği de düşüneler arasında. Bu grubun soyları Tianyuan Adamı veya Hòabìnhian ile benzerlik gösterebilir.

Günün kuzey ve güney Çin popülasyonları, antik Güney Çin kıyılarından ziyade daha çok Sarı Nehir insanları ile ortak özellikler taşıyordu. Bu sayede, önceki Sarı Nehir çiftleri hem kuzeye hem de güneye göç ederek Doğu ve Güneydoğu Asya’daki insanların genetik şemasının oluşmasına. Ortaya çıkarılan diğer genetik şemalar, Tibet, Moğolistan ve kuzey Çinli antik yapıdaki kişilerler arası gözler önüne sermekle kalmıyor bu da Tibet’teki insanlarla ilgili soruları gün yüzüne çıkartıyor.

Kaynak: The Conversation. Melinda A. Yang. 16 Eylül 2020.

Arkeoloji haberleri ve daha fazlası…

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir