Büyücülüğe Karşı Korunma Karşı Büyücülüğün Arkeolojisi 2

Encyclopædia Britannica’da temsil edildiği gibi üçgen şeklinde yazılmış Abracadabra

Muskalar

Muskalar genellikle insanların mülklerini veya hayvanlarını doğaüstü saldırılardan koruma ihtiyacından doğmuştur. Kanıtlar, ihtiyacı olan kişinin genellikle yerel halktan bir cin fikirli adamla veya büyücü kadınla temasa geçip, arzu edilen hayvanları veya binaları korumak için bir tılsım istediğini göstermektedir.   Sembollerin ve özenle hazırlanmış metinlerin birleşimi sayesinde tılsımların çoğu, görünüşte sanatsaldır. Sıklıkla astrolojik ve gizli semboller ve ilgili öğeleri korumak için Tanrı’ya edilen duaları içerirler. Sembollerin görünümüne ve doğasına açıkça büyük bir çaba ve özen gösterildiğinden, yazılı bir büyüyü incelerken metne tek başına bakmak yeterli değildir. En çok bilinen yazılı büyülerden biri “Abrakadabra” kelimesinin olduğu ve bir üçgen şeklinde sadece “A” yazılana kadar giden büyüdür.

Sanattan insana, kültürden tıbba dair her şey Arkhe Arkeoloji Dergisi‘nde!

Tılsımın bu sihirli bileşenleri, büyülü sözlerin daha fazla güçlenmesinin bir yoludur.  Muskalar belgeler gibi eser sınıfındadır. Bu nedenle binalara gizlice yerleştirilmeleri içerikleri kadar önemli bir eylemdir. Metin ve ilgili sembollerin tümü genellikle oldukça küçük bir kağıt parçasına çok dikkatli bir şekilde yazılır. Tılsım daha sonra katlanır ve binada en uygun eşikte veya başka bir yerde ahşaplar arasındaki bir boşluğa yerleştirilir. 

Muskalar, cadı şişeleri, at kafatasları ve kedilere benzer bir şekilde toplanmıştır. Binalarda bulunan diğer nesnelerin aksine, bir binada muska gizlemenin anlamı ve nedeni, metnin ifadesinde açıktır. Aynı belgedeki astrolojik ve gizli sembolizmin yan yana gelmesi, onları inşa eden insanların inançlarının doğası konusunda oldukça bilgilendiricidir. Dini, astrolojik ya da büyülü olsun, gücü çağırmaktadır. 2001 yılına kadar İngiltere’den sadece yirmi bir muska bildirilmiştir. Bunlardan sadece ikisi 1700 öncesi ve yedisi 1700 sonrasıydı. Geri kalan on iki tanesi tarihlendirilmemiştir. Büyücülüğün Arkeolojisi serisi şimdi sizlerle…

Kaynakça:

Brian Hoggard, “ The Archaeology of counter-witchcraft and popular magic”, Beyond The Witch Trials, (Ed.) Owen Davies and Willem de Blecourt, Manchester University Press, Manchesster and New York 2004, ss. 167-187. 

1 Yorum

  1. Bakınız: Büyücülüğe Karşı Korunma Karşı Büyücülüğün Arkeolojisi 3 - Arkhe Dergisi

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir