Arkhe Dergisi Sayı 7

Arkhe Dergisi Sayı 7

51

Dergiyi satın almak için: Arkhe Arkeoloji Dergisi

İnsan Biyoarkeolojisi

» Doç. Dr. Handan ÜSTÜNDAĞ

Arkeolojik İskelet Kalıntılarının İncelenmesinin Tarihsel Gelişimi ve Biyoarkeolojinin Doğuşu

» Doç. Dr. Handan ÜSTÜNDAĞ

Biyoarkeoloji ve Antik DNA

» Dr. Öğr. Üyesi Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA – Sevgi YORULMAZ

İzotop Analizlerinin Biyoarkeolojik Çalışmalara Uygulanması:

Eski İnsan Kalıntılarından Elde Edilen İzotop Bilgileri ve Geçmiş Yaşam Stratejilerinin Araştırılması

» Dr. Öğr. Üyesi Kameray ÖZDEMİR

Ölçülemeyen Özelliklerden Biyolojik Uzaklıkların Belirlenmesi

» Prof. Dr. Serpil EROĞLU

Beycesultan’da Yanmış İskeletlerin Hikayeleri

» Doç. Dr. Başak BOZ

Bizans Dönemi’nde Anadolu’da Ölüm: Amorium’dan Örnekler

» Doç. Dr. F. Arzu DEMİREL

Bir süre öncesine kadar arkeolojinin günümüzden binlerce ya da yüzlerce yıl önce yaşamış insanlardan geriye kalan maddi kültür kalıntılarını (tapınaklar, seramikler vb.) ve tarihin de yazılı kaynakları incelediği kabul edilmekteydi. Ancak bu geleneksel yaklaşım son elli yılda büyük ölçüde değişmiş ve arkeoloji sadece geçmişe ait maddi kültür kalıntılarını ya da başka bir ifadeyle insanların sadece “yaptıkları şeyleri” inceleyen bir bilim olmaktan çıkmıştır. Bugün arkeoloji, geçmişi araştırırken insanların içinde yaşadıkları çevreyi, insanların kendilerini, diğer canlılarla olan ilişkilerini ve bunlarda ortaya çıkan her tür değişimi de incelemektedir. Bu yeni araştırma konularıyla birlikte arkeolojinin araştırma yöntemleri de değişime uğramış ve kazılar farklı bilim dallarından uzmanların birlikte bilgi ürettikleri çok disiplinli projeler haline gelmiştir. Söz konusu uzmanlar insan kalıntılarını (insan biyoarkeolojisi), hayvan kalıntılarını (zooarkeoloji), bitki kalıntılarını (arkeobotani), jeolojik/jeomorfolojik ve coğrafik yapıyı (jeoarkeoloji, paleocoğrafya), geçmişteki iklimsel

değişimleri (paleoklimatoloji) ve tarım gibi insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kendilerine has yöntemlerle araştırmaktadırlar. Bu çalışmalardan yeni sorular doğmakta, disiplinlerin kendi geleneksel yaklaşımlarını aşan disiplinler arası yaklaşımlar ve yöntemlerle bu sorulara cevaplar aranmaktadır. Biyoarkeoloji de bu disiplinlerden biridir. 1970’lerin sonu 1980’lerin başında ABD’de gelişen biyoarkeoloji, arkeolojik kazılarda açığa çıkartılan eski çağlara ait insan iskelet kalıntılarının geleneksel tipolojik yöntemden farklı bir yöntem ve bakış açısıyla incelenmesidir.
2 thoughts on “Arkhe Dergisi Sayı 7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir