Arkhe Dergisi Sayı 5

Arkhe Dergisi Sayı 5

Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi

 

Bin Yıllık İhtişamın İzleri: Bizans (Doğu Roma)

» Bizans Nedir? Bizans Kültürü ve Sanatının Anadolu’daki Etkileri

Arş. Gör. Cahit KARAKÖK

Damla BAYAZİT

» Bizans Dönemi Kilise Mimarisi

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN

» Efes’te Bizans Dönemi ve Hıristiyanlık

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI

» Bizans Dönemi’nde Duvar Resmi ve Mozaik

Damla BAYAZİT

» Kapadokia Bölgesi’nde Bizans Sanatı ve Duvar Resimleri

Nergis Ataç

» Bizans Dönemi Seramik ve Camları

Yrd. Doç. Dr. Muradiye ÖZTAŞKIN

» Bizans Dönemi’nde Sikke

Prof. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP

» Bizans Sikkelerinde Hıristiyanlık Tasvirleri

Arş. Gör. Cahit KARAKÖK – Arş. Gör. Durmuş GÜR

» Erken Orta Çağ Avrupası’nda Bizans Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Seçkin EVCİM

» Hıristiyanlığın İlk Kadın Şehidi: Azize Thecla

Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK

Bin yıldan uzun bir süre hüküm sürdüğü bilinen ve bugün Bizans olarak adlandırdığımız uygarlık, 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinin ardından imparatorluğun doğuda kalan bölümünde varlığını sürdürmüştür. I. Theodosius’tan sonra 395 yılında imparatorluk toprakları ikiye bölünmüştür. I. Theodosius’un oğullarından Honorius Batı Roma imparatoru, Arcadius ise Doğu Roma imparatoru olmuştur. İstanbul, Doğu Roma’nın başkenti olurken Roma da Batı Roma’nın başkenti olarak kalmıştır. İmparatorluk bir süre iki başkentili ve iki imparatorlu olarak yönetilmiştir. 395 yılından 1453 yılına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu’na karşı 476 yılında kuzeyden gelen barbar saldırıları sonucunda yıkılan Batı Roma varlığını 81 yıl sürdürebilmiştir.

1058 yıllık tarihinde 94 imparatorun tahta çıktığı bilinen Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu’nu, Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlaşarak varlığını Doğu topraklarında sürdürmesi olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.

Tarihte kendilerini Bizans İmparatorluğu ya da Bizanslılar olarak adlandıran bir devlet yoktur. Doğu Roma İmparatorluğu için “Bizans” ismi ilk kez 16. Yüzyıl Alman tarihçisi Hieronymus Wolf tarafından kullanılmışsa da akademik alanda “Bizans” isminin kullanımı 19. Yüzyılda başlamıştır. Bizans isminin tercih edilme sebebi ise Doğu Roma’nın başkenti olarak seçilen İstanbul’un kuruluş hikayesine dayanmaktadır.

MÖ 667 yılında yeni topraklar bulmak amacıyla Megara’dan yola çıkan Byzas komutasındaki Yunan Kolonisi bugünkü Sarayburnu’na yerleşerek burada kurdukları kente “Byzas’ın Kenti” anlamına gelen “Byzantion” ismini vermişlerdir. MS 73 yılında Roma İmparatorluğu topraklarına katılan kent, 330 yılında “Konstantinopolis” ismini alıncaya kadar yaklaşık 10 yüzyıl boyunca Byzantion ismiyle anılmıştır.

1 Yorum

  1. Bakınız: Arkhe Dergisi Sayı 11 - Arkhe Dergisi

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir