Arkhe Dergisi Sayı 4

Arkhe Dergisi Sayı 4

44

Dergiyi satın almak için: Arkhe Arkeoloji Dergisi

Anadolu’da Heykel

» Asia Metropolisi: Ephesos Heykelleri

Dr. Maria AURENHAMMER

» Metropolis’te Hellenistik ve Roma Dönemi Heykeltıraşlığı

Doç. Dr. Serdar AYBEK

» Laodikeia Yontuculuğu

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK

» Phrygia Hierapolisi Heykeltıraşlığı:

Kentteki Ayinler, Tören Alayları ve Betimler

Prof. Dr. Francesco D’Andria

» Hellenistik Devir Stratonikeia Yontuculuğu

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN

» Pamphylia Heykeltıraşlığı

Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI

» Perge’de Roma Hanedan Heykelleri

Dr. Buket AKÇAY GÜVEN

» Kilikia Bölgesi Roma Dönemi Heykeltıraşlığı

Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL

Yrd. Doç. Dr. Münteha DİNÇ

Uzm. Ulus TEPEBAŞ

“Sizin ayakta duran heykelinize gelince, her ne kadar tasarım bakımından hoşsa da, zira denizi işaret ediyor, işçiliği bakımından ise ne size benziyor ne de diğer bir açıdan güzel; bu yüzden aynı bu pozda, sizin adınızı taşımaya layık bir heykelinizi gönderin; çünkü sizin ebediyen anımsanız için burası son derece uygun bir yer.” (Prof. Dr. Murat ASLAN’ın Hellence aslından çevirisidir.)

Arrianus’un Karadeniz Seyahati’nden alıntı olan yukarıdaki metinde; Trapezous’luların, İmparator Hadrianus’un kenti ziyaretinden sonra, imparator adına yaptıkları heykel anlatılmaktadır. Söz konusu metin, Antik Çağ’da heykellerin nasıl üretildiğini ve özellikle imparator heykellerinin eyaletlerdeki üretiminin nasıl gerçekleştiğine dair önemli bir veridir ve içinde küçükte olsa bir nükte barındırır.

İmparator Hadrianus’u şahsi olarak çok iyi tanıyan birinin, imparatorluğun oldukça uzak bir eyaletinde üretilen portre heykelini imparatora benzetememiş olması “eyalet satanının”, merkez Roma sanatı ile farklılıklarını gösteriyor olmalıdır. Anadolu’da Heykel temalı bu sayı ile Küçük Asia’nın önemli bölge kentlerinden ele geçmiş heykeller ve bu heykellerin hem bölge sanatına hem de bölgeler üstü sanatsal anlayışına ışık tutması amaçlanmıştır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir