Arkhe Dergisi Sayı 3

Arkhe Dergisi Sayı 3

53

Dergiyi satın almak için: Arkhe Arkeoloji Dergisi

» Divriği Kalesi

Prof. Dr. Erdal ESER

» Konya’nın Kilidi Gevale Kalesi

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR

» Kemah Kalesi

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ

» Keykubadiye Sarayı Kazısı

Prof. Dr. Ali BAŞ

» Marmara’nın İncisi Kyzikos

Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN

» Alabanda Antik Kenti

Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU

» Tios Antik Kenti

Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM

Dünyayı yedi iklim ve üç kıtaya ayıran İbn-i Haldun, medeniyetin merkezi olarak Akdeniz Havzası’nı göstermiştir. Yazının, ticaretin, devletin ve hatta inancın neşet ettiği bu havzanın en kozmopolit bölgesi ise şüphesiz Anadolu’dur. İrili ufaklı pek çok kültürün egemen olduğu Anadolu’da, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi uluslararası güçlerin egemenliklerini de görmek mümkündür. Bu zengin tarihi geçmiş, beraberinde zengin bir kültürel miras getirmektedir. Sayısız kültüre ait taşınabilir ve taşınamazdan oluşan bu miras, Anadolu’yu bir “müze ülke” yapmakta ve pek çok bilimsel faaliyete olanak tanımaktadır.

Arkeolojik kazılar, bu toprakların kültür sanat faaliyetlerinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Biz de Arkhe Dergisi olarak 3. sayımızda, Anadolu’nun kadim uygarlıklarını gün yüzüne çıkarma amacı güden arkeolojik kazıları ele aldık.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir