Sayi 16 scaled

Arkhe Dergisi Sayı 16

59

Dergiyi satın almak için: Arkhe Arkeoloji Dergisi

Çağlar Boyu Üretim, Ticaret ve Ekonomi

» Asurlu Tüccarlar ve Para Öncesi Dönemde Anadolu

Özkan ERTOY

» Yeni Asur Dönemi Savaş Ekonomisi: Çukurova Bölgesi Örneğinde

Dr. Öğr. Üyesi Pınar PINARCIK

» Küresel Ticaretin Antik Merkezleri: Berenike Trogodytika

Arş. Gör. Nuri Can UÇAR

» Antik Dönem’de Macellum Yapısı

» Antik Çağ’da Sarraflık

Ömer Faruk GÖKER

» Parfüm Şişesinde Gizli Kalmış Antik Çağ’ın İzleri

Meryem KARAKURT

» Tüccarların Koruyucusu Hermes

Dr. Nurgül DEMİRTAŞ

» III. Yüzyıl Krizi’nde Enflasyon ve Ekonomik Çözüm Arayışı

Arş Gör. Onur Sadık KARAKUŞ

» Tarih Boyu Cam Üretimi ve Ticareti: Uluburun ve Serçe Limanı Batıkları

Damla BAYAZİT

» Orta Çağ Avrupası’nda Pazar ve Panayırlar

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN

Ekonomi kavramı insanlık tarihinin başlangıcından bu yana günlük yaşantıdaki her türlü üretim, tüketim ve ticari faaliyetlerin bütünü için kullanılmıştır. Tarihin hemen her döneminde ekonomi kavramını üretim ve ticaretten bağımsız düşünmek mümkün değildir. İnsanlık tarihinde ticaretin ilk şekli ise takas yöntemidir. Paranın keşfedilmesi ile birlikte insanlık tarihinde yeni bir dönem başlamış, ticaret kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir