Arkhe Dergisi Sayı 13

Arkhe Dergisi Sayı 13

Dergiyi satın almak için: Arkhe Dergisi

 

Antik Çağ’ın Gizem Kültleri

» Mısır Kökenli Bir Gizem Kültü: İsis Kültü

Ali oğuz BOZKURT

» Mithra’dan Mithras’a

Arş. Gör. Nuri Can UÇAR

» Samothrake Misterleri

Doç. Dr. Erkan İZNİK

» Demeter Kültü ve Thesmophoria Şenlikleri

Özkan ERTOY

» Serapis Kültü

Ömer Can TAŞPINAR

» Hekate Tapınımı

Burcu GÜNKAYA

» Dionysos Kültü ve Bayramları

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay YÜCEL

Eski çağların gizemli inançlarını ifade eden misterlerin konusunu genel olarak doğanın döngüsü ve uyanışı, ölümden sonraki yaşam, doğurganlık ve bereket, yeniden doğuş, iyiliğin ve kötülüğün savaşı, yaşam ve ölüm, ışık ve karanlık oluşturmaktaydı. Bu öğretilerin ve inançların temelinde genellikle dinsel kaynaklı bir mit yer almaktaydı.

Gizem kültleri, belli bir inanıştan çok çeşitli ritüeller ve geçiş aşamalarından oluşan olağandışı uygulamalar, bazı tanrısal güçlerle iletişime geçme törenleri olarak nitelendirilebilir.

1 Yorum

  1. Bakınız: Demeter Kültü ve Thesmophoria Şenlikleri - Arkhe Dergisi - Arkeoloji

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir