Arkhe Dergisi Sayı 11

Arkhe Dergisi Sayı 11

69

Dergiyi satın almak için: Arkhe Arkeoloji Dergisi

Antik Nümismatik

» Antik Çağ’da Para

» İmparator I. Claudius’un Lykia Eyalet Sikkeleri

     Doç. Dr. Ahmet Tolga TEK

» Hellenistik Dönem’de Küçük Asya’da Basılan Panegyris Sikkleri

     Doç Dr. Dinçer Savaş LENGER

» Genel Hatlarıyla Geç Roma Sikkeleri

     Dr. Öğr. Üyesi Hacer SANCAKTAR

» Mezar Buluntusu Olarak Sikke

     Ömer TATAR

» Roma Şehir Sikkelerinde Hekate Betimleri

     Emin SARIİZ

» Söylenceler ve Roma Şehir Sikkeleri

     Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KÖKER

» Antik Sikkeler ve Gladyatör Oyunları

     Salih Okan AKGÖNÜL

» Thyateria Sikkeleri

     Merve SARILAR

» Sikkeler Üzerinde Nuh Tufanı Yansımaları

     Ömer Can TAŞPINAR

» Bizans Sikkeleri

     Prof. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP

Antik Sikke basımının başlangıcı Eski Çağ’a kadar uzanmaktadır. Özellikle Rönesans Dönemi’nde ortaya çıkan ve ciddi bir popülerlik kazanan koleksiyonculuk eğilimi ile birlikte Antik Dönem sikkeleri 15. yüzyıldan itibaren tekrar önemli hale gelmiştir. Önceleri bu durum araştırmadan çok sanat ve estetik gibi kavramlar çerçevesinde şekillense de 18. yüzyıl sonları 19. yüzyıl başlarında yapılan çalışmalar ile farklı bir boyut kazanmış, “nümismatik” biliminin doğmasını sağlamıştır.
One thought on “Arkhe Dergisi Sayı 11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir